Gødsning

Wrapballer i Skørping

Gødsning

​Maskinstationen Brdr. Petersen St. Brøndum tilbyder forskellige former for gødskning.

Gyllenedfældning

For at opnå et godt og præcist stykke arbejde udføres gyllenedfældning med gps styring og hjultræk Sortjordsnedfældning udføres med to styks Samson 7,5 m -8,6 meter nedfælder

Gylleudlægning med slæbeslanger

Slangeudlægning udføres med bom i følgende bredder: 16-18-20-24-28-30 m, hvoraf de fire sidstnævnte bomme tilbydes med drypstop.

Som noget nyt tilbyder vi også udkørsel af syre.

Omrøring af gylle

Vi tilbyder omrøring af gylle med tårnmixere med 7,5 m arm og 9m

Spredning og læsning af staldgødning

Spredning af husdyrgødning udføres med 24 m3 spredere ,læsning med ged

Spredning af kunstgødning

Spredning af kunstgødning udføres med Kuhn liftophængt spreder med vejeceller på 12-30 m.